ཁྲི་སྤྲུལ་མི་ཕམ་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར།

འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༡༠་པ་གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར།

Author:

ང་དང་ཕུའི་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་ནི་དང་སླབ་ནི་ལུ་དང་འདོད་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡོད།