ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ།


བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བརྩམས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཨཔ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་གིས་ གདངས་དབྱངས་བཟོ་ནུག།

%d bloggers like this: