རབ་གནས་ཀྱི་རིགས།


རབ་གནས་ཀྱི་རིགས།  དབྱེ་བ། མཛད་པ་པོ། 
བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོག་དང་བསྟུན་པའི་རབ་གནས་ཆོག་བསྒྲིགས། བྲིས་མ།
བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་རབ་གནས་ཆོ་ག་ཡན་ལག་བཞི་པ། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།
བདེ་མཆོག་རབ་གནས་སྟ་གོན་དང་བཅས་པ།
ཐུབ་དབང་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་བསྡུས་པ།
ལྷན་སྐྱེས་ལ་བསྟེན་ནས་རབ་གནས་བསྡུས་པ།
རབ་གནས་ཀྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། བྲིས་མ།
བླ་མཆོད་རབ་གནས་བསྡུས་པ། བྲིས་མ།
ཨརྒའི་ཆོ་ག། བྲིས་མ། བསོད་ནམ་སེངྒེ།
རབ་གནས་མཁན་པོ་མཆོག་ཏུ་གཅེས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པའི་གནད་གསུམ། བྲིས་མ།
སྙིང་ཐིག་གི་རྟེན་སྤོ་ཆོས་ཨརྒ་རའི་ཆོ་ག། བྲིས་མ།
མདོ་ལུགས་རབ་གནས། བྲིས་མ།
རབ་གནས་ཡན་ལག་བཞི་པ་བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་དང་སྦྱར་བ། སྤར༌མ།
བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་རབ་གནས་ཆོ་ག། སྤར༌མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ཨརྒའི་ཆོ་ག་ཉམས་ལེན་དང་བཅས་པ། སྤར༌མ། དགེ་བསྙེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།
རྟེན་གསར་བཞེངས་ལ་མཁོ་བ་ཨརྒའི་ཆོ་ག། བྲིས་མ།
རབ་གནས་ཆོག་བསྒྲིགས་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ། བྲིས་མ།
མགོན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཨར་ཆོག་ཉུང་བསྡུས། བྲིས་མ།
ཨརྒ་རའི་ཆོ་ག་ཁྱེར་བདེ། སྤར་མ།
མཆོད་རྟེན་དང་བདེ་གཤེགས་སྐུའི་གཟུངས་འབུལ་རིམ་པ། བྲིས་མ།
Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: