ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་སྐོར།


ཕྱག༌ཆེན༌སྒྲུབ༌སྐོར༌རིགས། དབྱེ༌བ། མཛད༌པ༌པོ།
ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ལས་འཕྲོས་པའི་རང་ལན་ངེས་གསང་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག། བྲིས་མ། བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་མན་ངག་སེམས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག། བྲིས་མ།  
རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་ཞལ་གདམས། བྲིས་མ། འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས།
ཕྱག་ཆེན་ཟིན་བྲིས། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུན་གྱི་དབང་ལེན། སྤར་མ།

 

 
རྣལ་འབྱོར་ཐུན་བཞིའི་བྱིན་རླབས་ཉམས་ལེན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས། སྤར་མ། ཤཱཀྱ་ཤྲི།
བསྲེ་འཕོའི་ནང་གསེས་བླ་མ་འཕོ་བ། སྤར་མ།  
འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ། སྤར་མ།  
ཆོས་དྲུག་བསྡུས་པའི་ཟིན་བྲིས། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ནཱ་རོ་གསང་སྤྱོད་གསོལ་འདེབས། སྤར་མ།  
བསྲེ་འཕོ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་རྩ་འགྲེལ། སྤར་མ།  
ལྕེ་རྩེ་རྐན་སྦྱར་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར། སྤར་མ།  
རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྒང༌དུ༌དྲིལ༌བ། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
སློབ༌དཔོན༌པངྨ༌ལ༌བརྟེན༌པའི༌བླ༌མའི༌རྣལ༌འབྱོར། སྤར་མ། རྗེ༌ཤཱཀྱ༌རིན༌ཆེན།
སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་སེམས་ཀྱི་མེ་ལོང་། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གསུང་གྲོས་ཟིན་བྲིས། བྲིས་མ།  
མར་པའི་ཤོག་དྲིལ་བཞི་པའི་གདམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཀུན་ལ་མེད་པའི་ཟབ་ཆོས། དབུ་མེད།  
བློའི་སྙན་བརྒྱུད། དབུ་མེད།  
ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར། བྲིས་མ།  
བློའི་སྙན་བརྒྱུད། དབུ་མེད།  
ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར། བྲིས་མ།  
རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་བཤད་པ་དོན་དམ་མཛུབ་སུ་བསྟན་པ། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་ངེས་པར་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བཤད་། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་བཤད་པ་རྒྱལ་བའི་གན་མཛོད། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
སྙན་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་རྒྱས་པ་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་། སྤར་མ།  
སྙན་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསེབ་ལམ། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག། བྲིས་མ།  
བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་མཁའ་འགྲོའི་མན་ངག། སྤར་མ།  
བསྐྱེད༌རིམ༌ལྷའི༌ཁྲིད༌ཀྱི༌རྣམ༌གཞག། བྲིས༌མ།  
རྣལ༌འབྱོར༌པ༌སྔགས༌བཟླས༌པའི༌མན༌ངག བྲིས༌མ།  
རང༌ཟབ༌བླ༌མའི༌མན༌ངག། བྲིས༌མ།  
ཕྱག༌ཆེན༌འཕྲོས༌གཏམ། བྲིས༌མ།  
རས་རྐྱང་གི་གསང་ལུགས། བྲིས་མ།  
རིན་ཆེན་རྡུལ་བའི་བཅུད་ལེན། བྲིས་མ།  
སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་རྫོགས་དབུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག།    
ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས སྤར་མ། འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ།
མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གི་རྩ་བའི་འགེགས་སེལ་ལོ་རྒྱུས་ཞུ་ལན། བྲིས་མ།  
རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བའི་གླུ་དབྱངས། བྲིས་མ།  
ཆོས༌དྲུག༌བསྡུས༌པའི༌ཟིན༌བྲིས། སྤར༌མ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།
ངེས༌དོན༌ཕྱག༌རྒྱ༌ཆེན༌པོའི༌ཁྲིད༌རིམ༌གྱི༌ཟིན༌ཐུན། སྤར༌མ།  
ཕྱག༌རྒྱ༌ཆེན༌པོ༌ལ༌འཇུག༌པའི༌ཁྲིད༌ཡིག༌སྔོན༌འགྲོ། སྤར༌མ།  
ནཱ་རོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་བསྲེ་འཕོ་གཞུང་འགྲེལ། སྤར་མ།  
སྙིང་པོ་དོན་ཀྱི་མན་ངག་སེམས་ཀྱི་མེ་ལོང་། སྤར་མ།  
རོ་སྙོམས་སྐོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་སྒང་དུ་དྲིལ་བ། སྤར་མ།  
ཕྱག་ཆེན་དཀའ་གནད་གསལ་བྱེད། བྲིས་མ།  
ལམ་ཟབ་དམིགས་པ་དྲིལ་བ། སྤར་མ། ངག་དབང་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན།
བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་མཁའ་འགྲོའིི་མན་ངག། སྤར་མ།  
མ་ཅིག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་རྒྱུད་ལམ་ཟབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁྱེར་བདེ་བཀོད་པ། བྲིས་མ།  
བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ། སྤར་མ། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ།
གདམས༌ངག༌གནད༌ཀྱི༌མ༌དྲུག། བྲིས་མ། རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ།
ཕྱག༌ཆེན༌ཁྲིད༌ཡིག༌ཆོག༌ཁྲིགས། སྤར༌མ།  
Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: