ཆོས༌སྲུང༌འདོན༌ཆ༌རིགས།


ཆོས༌སྲུང༌འདོན༌ཆ༌རིགས། དབྱེ་བ། མཛད་པ་པོ།
སྒང་བཙན་གསོལ་ཁ། སྤར་མ།
ཆོས་སྲུང་སྙན་གསོལ། བྲིས་མ།
མགོན་བྲག་པའི་གསོལ་ཁ། བྲིས་མ།
དོམ་ཚང་པའི་གསོལ་ཁ།
རྣམ་སྲས་རྒྱུན་ཁྱེར། སྤར་མ། རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།
མ་མོ་འཁྲུགས་བསྐང་། སྤར་མ།
དཔལ་ལྡན་ཞི་སྐྱོང་དབང་མོའི་མཆོད་སྤྲིན། སྤར་མ།
དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་སྙོན་ཁའི་གསོལ་ཁ། སྤར་མ།
དགེ༌གསོལ༌གཏོར༌བསྔོ༌བསྡུས༌པ། བྲིས༌མ།
སྒང་བཙན་གསོལ་ཁ། བྲིས་མ།
དགེ་བསྙེན་དོམ་ཚང་པའི་གསོལ་ཁ། བྲིས་མ།
ཕྱ་རུ་བཙན་གྱི་གསོལ་ཁ། བྲིས་མ།
དགའ་སེ་བུམ་རིལ་པའི་མཆོད་སྤྲིན། བྲིས་མ། ལམ་བགྲེས་ཕྱག་ཡིག།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ། སྤར་མ། དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
བསྟན་སྲུང་སྤྱིའི་གསོལ་ཁ་བསྡུས་པ། སྤར་མ། རྗེ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ།
སྒེར་གསོལ། སྤར་མ། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།
ཇག་པ་མེ་ལེན་གྱི་མདོས་ཆོག སྤར་མ། རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས།
སྒོ་མོའི་གསོལ་ཁ། སྤར་མ། རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།
གསེར་སྐྱེམས་བསྡུས་པ། སྤར་མ།
ཚོགས་ཀྱི་འཐོར་ཕུད། བྲིས་མ།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ། སྤར་མ།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ། སྤར་མ།
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་གཏོར་ཆོག། སྤར་མ།
ཆོས་སྐྱོང་གི་སྔགས། བྲིས་མ།
ཙཱ༌རི༌དཔལ༌གྱི༌ཞིང༌སྐྱོང༌སེངྒེ༌གདོང༌ཅན༌གྱིི༌གསོལ༌ཁ། བྲིས༌མ།

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s